Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64

Naše základní a mateřská škola v Táboře nabízí současné době nabízí 5 tříd pro 103 žáků a 2 oddělení školní družiny. Žákům 1. a 2. třídy nabízíme výuku anglického jazyka pod vedením kvalifikované pedagožky. Naše škola získala v roce 2012 certifikát "Škola přátelská dětem s alergiemi a astmatem". K dispozici je dětem školní knihovna, jídelna a družina.

Mgr. Saláková Hana (ředitel)
Mgr. Ivana Bakešová (vedoucí učitelka MŠ)
Ladislava Trepačová (vedoucí školní jídelny)
  • základní a mateřská škola, základní škola, mateřská škola, logopedická prevence, zdravá škola, zájmové kroužky, lesní pedagogika, tvořivá škola, zdravá škola, školní jídelna, školní družina, školka