Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o.

Církevní základní škola. Orbis-Pictus je škola pracující alternativním způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu. Vzdělávají se navzájem ve všech ročnících.Klade důraz na individuální přístup k dětem a na integraci dětí s poruchami.

25159577 ARES
Vznik 2000
Ing. Miroslava Nejezchlebová (ředitel)
Mgr. Dana Milerová (zástupce ředitele)
  • církevní škola, základní škola, výchova k prosociálnosti, etická výchova, orbis, pictus, ekunemický charakter, křesťanská škola, kritické myšlení, rnct, genetická metoda, etická škola, společné vzdělávání, škola na horách, ozdravné pobyty, tvořivá výtvarná výchova, malá rodinná škola