Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II

Mateřská škola, základní škola a speciální škola v Jindřichově Hradci, která se zabývá výukou a výchovou handicapovaných dětí. Jde především o děti s mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením. Bližší informace naleznete na internetových stránkách školy.

60816848 ARES
Vznik 2001
E-maily spec@skolajh.cz
  • Základní škola praktická, základní škola speciální, praktická škola jednoletá a dvouletá, přípravný stupeň základní školy speciální, lehké mentální postižení, výchovné poradenství a prevence, předškolní vzdělávání, kombinované postižení, více vad, autismus, rehabilitační třída, speciální pedagogika, psychopedie, autitřída, MŠ,ZŠ při zdravotnickém zařízení, etopedie, logopedie, středně těžké mentální postižení, těžké mentální postižení, speciální škola Jindřichův Hradec, speciální pedagogika