Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Střední odborné učiliště služeb Vodňany. Na našem odborném učilišti nabízíme studium s výučním listem, a to tříleté učební obory služeb a tříleté učební obory technické. Kuchař, Kuchař - číšník, Cukrář, Zahradník, Strojní mechanik, Stravovací a ubytovací služby. Nové jednoleté obory - Zahradník, Cukrář. Tříleté obory - nově Kuchař. Kontakty na Střední odborné učiliště najdete na našem webu.

  • střední odborné učiliště, střední odborné učiliště technické, střední odborné učiliště Kuchař-Číšník, střední odborné učiliště Cukrář, střední odborné učiliště zahradník, střední odborné učiliště strojní mechanik, tříletý obor kuchař, Ubytování pro studenty, Stravování pro studenty, sou, obor řezník-uzenář, řezník, uzenář, obor zámečník, zámečník, obor stravovací a ubytovací služby, kuchařské práce, potravinářská výroba, obor potravinářská výroba, řeznickou-uzenářské práce, kulinářské umění,