Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Naše škola poskytuje bezplatnou školní družinu, školní klub pro žáky druhého stupně a zájmové kroužky. V rámci výuky tělesné výchovy a sportovních zájmových kroužků škola využívá tělocvičnu, velice kvalitně vybavenou školní posilovnu i přilehlý Borský park. V hodinách pracovního vyučování se zaměřujeme na rozvoj praktických dovedností žáků a také dlouhodobě spolupracujeme s plzeňskou ZOO. Každý rok se snažíme vyjíždět na školy v přírodě, lyžařské, cyklistické a turistické kurzy i ozdravný pobyt u moře.

49777718 ARES
Vznik 1996
Telefony 377 321 758
Mgr. Zuzana Metlická (ředitelka)
Mgr. Jan Šuster (zástupce ředitele)
  • základní škola Plzeň, ŽŠ Plzeň, školní družina, vzdělávací program, akce školy, mimoškolní aktivity, zápis do 1. třídy, historie ZŠ , školní klub, zájmové kroužky, projekty školy, školní projekty, zájmové kroužky, tělocvična, praktické dovednosti žáků, turistické kurzy, speciální vzdělávání, speciálně pedagogické centrum, SPC, žák sespeciálními vzdělávacími potřebami, žák se SVP, žák s lehkým mentálním postižením