Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Jsme střední odborná škola se zaměřením na čtyřleté maturitná obory: ekonomika a podnikání, sociální činnost, obchodník, mechanik strojů a zařízení. Nabízíme také dvouleté nástavbové obory: podnikání a provozní technika.