Základní škola a mateřská škola Okrouhlice

Základní škola patří do tzv. sítě zdravých škol. Škola dále nabízí řadu zájmových kroužků - angličtina, sportovní - fotbal, keramický kroužek, tradiční týdenní ozdravný pobyt v Orlických horách. V září tohoto roku také výuka hry na hudební nástroje a zpěvu (jedná se o detašované pracoviště ZUŠ Lipnice nad Sázavou). Mateřská školka v průběhu roku nabízí pro předškoláky kroužek angličtiny, práce na pc, kroužek "hrajeme si se slovíčky" a také kroužek "předškoláček". Bližší informace o aktuálním dění naleznete na našich webových stránkách.

71001832 ARES
Vznik 2004
Telefony 569 489 118
Mgr. Milena Hodboďová (ředitelka)
  • základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna,kroužky, školní aktivity, kontakt základní škola Okrouhlice, školní družina, základní umělecká škola, zájmové kroužky, školní knihovna