Automobily pro přepravu nebezpečných nákladů, ADR – Jindřichův Hradec

Přeprava nebezpečných látek, předmětů a věcí vyžaduje speciální režim bezpečnosti, který je znám pod zkratkou ADR (Accord européen au transport international des marchandises par route). Přehled firem přepravujících nebezpečné náklady v lokalitě Jindřichův Hradec.

1–3 firem z 3 nalezených Filtry

1Adamová Žaneta

Václavská 875, Jindřichův Hradec
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Autoškola. Školení řidičů, kondiční jízdy, profesní průkazy.

2DERA Trans, s.r.o.

DERA Trans, s.r.o., se sídlem Radkovice u Budče 24, 380 01, Radkovice u Budče, v okrese Jindřichův Hradec a v kraji Jihočeský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 28376, Krajský soud v Českých Budějovicích. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2018. Pracuje u nás…

3Dvořák Vladimír - poradenství v oblasti ADR

Třeboň 53, Třeboň Bezdlužná

Poskytování služeb bezpečnostního poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí (třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9). Nabídka školení osob kromě řidičů. Vybavení vozidel ADR, vypracování roční zprávy.


Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jindřichův Hradec


Automobily pro přepravu nebezpečných nákladů, ADR v lokalitě Jindřichův Hradec – detailní popis

ADR je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která nařizuje dopravcům podmínky, za kterých mohou přepravovat nebezpečný náklad. Představuje bezpečnostní normy určující způsob přepravy nebezpečných látek, předmětů a věcí, které jsou rozděleny podle tříd nebezpečnosti, tzv. Kemlerova kódu. 

Přeprava v režimu ADR vyžaduje povinné dokumenty – přepravní doklad obsahující pojmenování a identifikační číslo látky (UN kód), technický název látek, čísla vzorů bezpečnostních značek, obalovou skupinu, kód omezení pro tunely a mnoho dalších dokumentů.

Třídy ADR nebezpečných věcí 

ADR zboží se podle povahy rozděluje do 9 tříd.

 • Třída 1 – Výbušné látky a předměty
 • Třída 2.1 – Plyny
 • Třída 2.2 – Plyny nezápalné a nejedovaté
 • Třída 2.3 – Plyny jedovaté
 • Třída 3 – Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 – Samozápalné látky
 • Třída 4.3 – Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny
 • Třída 5.1 – Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 – Organické peroxidy
 • Třída 6.1 – Toxické látky
 • Třída 6.2 – Infekční látky
 • Třída 7 – Radioaktivní látky
 • Třída 8 – Žíravé látky
 • Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty

Označení vozidel přepravujících nebezpečné látky

Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují výstražnou tabulkou a bezpečnostní značkou. Vozidla vpředu a vzadu musí být označena oranžovou tabulí ve tvaru obdélníku o rozměrech 30 × 40 cm. Tabule je černě orámovaná a podélně rozdělená. V její horní polovině je Kemlerův kód, který označuje hrozící nebezpečí. V dolní polovině tabule se nachází identifikační číslo látky, tzv. UN kód.