Automobily pro přepravu nebezpečných nákladů, ADR – Karlovy Vary

Přeprava nebezpečných látek, předmětů a věcí vyžaduje speciální režim bezpečnosti, který je znám pod zkratkou ADR (Accord européen au transport international des marchandises par route). Přehled firem přepravujících nebezpečné náklady v lokalitě Karlovy Vary.

1–3 firem z 3 nalezených Filtry

1D. S. Servis Žlutice, s.r.o.

Veselov 42, Žlutice Bezdlužná

D. S. Servis Žlutice, s.r.o., se sídlem Veselov 42, 364 52, Žlutice, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 33857, Krajský soud v Plzni. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2017. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. …

2LAMAN s.r.o.1 pobočka

Počerny 27, Karlovy Vary
Otevřeno do 20:00
Bezdlužná

LAMAN s.r.o., se sídlem Počerny 27, 360 17, Karlovy Vary, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 30193, Krajský soud v Plzni. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2004. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Předmětem podnikání…

3PEMI CARS s.r.o.

Západní 379, Hroznětín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

PEMI CARS s.r.o., se sídlem Západní 379, 362 33, Hroznětín, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 33083, Krajský soud v Plzni. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2016. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Předmětem…


Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Karlovy Vary


Automobily pro přepravu nebezpečných nákladů, ADR v lokalitě Karlovy Vary – detailní popis

ADR je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která nařizuje dopravcům podmínky, za kterých mohou přepravovat nebezpečný náklad. Představuje bezpečnostní normy určující způsob přepravy nebezpečných látek, předmětů a věcí, které jsou rozděleny podle tříd nebezpečnosti, tzv. Kemlerova kódu. 

Přeprava v režimu ADR vyžaduje povinné dokumenty – přepravní doklad obsahující pojmenování a identifikační číslo látky (UN kód), technický název látek, čísla vzorů bezpečnostních značek, obalovou skupinu, kód omezení pro tunely a mnoho dalších dokumentů.

Třídy ADR nebezpečných věcí 

ADR zboží se podle povahy rozděluje do 9 tříd.

 • Třída 1 – Výbušné látky a předměty
 • Třída 2.1 – Plyny
 • Třída 2.2 – Plyny nezápalné a nejedovaté
 • Třída 2.3 – Plyny jedovaté
 • Třída 3 – Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 – Samozápalné látky
 • Třída 4.3 – Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny
 • Třída 5.1 – Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 – Organické peroxidy
 • Třída 6.1 – Toxické látky
 • Třída 6.2 – Infekční látky
 • Třída 7 – Radioaktivní látky
 • Třída 8 – Žíravé látky
 • Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty

Označení vozidel přepravujících nebezpečné látky

Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují výstražnou tabulkou a bezpečnostní značkou. Vozidla vpředu a vzadu musí být označena oranžovou tabulí ve tvaru obdélníku o rozměrech 30 × 40 cm. Tabule je černě orámovaná a podélně rozdělená. V její horní polovině je Kemlerův kód, který označuje hrozící nebezpečí. V dolní polovině tabule se nachází identifikační číslo látky, tzv. UN kód.