Skládky odpadů, odpadků, ukládání odpadů - Klatovy