Skládky odpadů, odpadků, ukládání odpadů - Plzeň - sever