Advokátní, právní kanceláře - Jihočeský kraj

1 - 20 firem z 324 nalezených

Jakim Pavel, Mgr.

Písek, Velké náměstí 119/13 kontakt +420 382 214 105

Nabídka služeb advokáta. A to v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, správního, zajištění obhajoby ve věcech trestních.

zobrazit detail

Richtrová Eliška, Ing. - daňové poradenství a účetnictví

České Budějovice, Dr. Tůmy 1601/5 kontakt +420 602 102 259, (1 pobočka)

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

zobrazit detail

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Šimák

Písek, Komenského 319 kontakt +420 728 180 139

Má advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích pro právnické osoby i pro občany. Pro podnikatele obstarávám veškerou právní agendu za výhodné paušální sazby; nepodnikatelským subjektům poskytuji právní pomoc podle jejich aktuálních potřeb. Právní služby poskytuji v českém, německém a anglickém jazyce, a to v oblasti jak práva českého, tak i práva Evropské unie.

web www.advokatsimak.cz

Mgr. Jiří Kasal, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Dačice

Dačice, Krajířova 15/I kontakt +420 384 422 294

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Služby poskytujeme v oblasti obchodního, občanského, rodinného, správního a trestního práva. Poskytujeme poradenství, sepisování podání, rozborů, zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních, správních řízeních a obhajobu v trestních řízeních.

web www.advokatkasal.net

Půbal Miloslav, Mgr., advokát

Vimperk, 1. máje 116/13 kontakt +420 388 411 383

Advokát či právník má za úkol zastupovat své klienty před soudy a jinými orgány v právním řízení. Obhajuje klienty a hájí jejich zájmy .

zobrazit detail

Karlová Ilona, Mgr., advokátka

Písek, Karlova 108/3 kontakt

Nabídka služeb advokáta. A to oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, dědického, trestního a také insolvenčního práva.

zobrazit detail

NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář

České Budějovice 6, Na Sadech 4/3 kontakt +420 387 435 511, (1 pobočka)

Nabízí komplexní právní servis v oblasti českého práva, zároveň také znalost justičního prostředí v zahraničí, se zaměřením na německy mluvící země. Poskytuje právní servis nejen v českém, ale i v německém a anglickém jazyce pro zahraniční subjekty podnikající v České republice.

web www.ak-cb.cz

JUDr. Olga Straková, advokát

České Budějovice 1, Radniční 489/7a kontakt +420 386 321 801

Nabídka právních služeb v oblastech obchodního, správního, procesního a vodního práva včetně občanského práva hmotného. Poskytuji právní poradenství v českém, anglickém a francouzském jazyce.

web www.js-partners.cz

Avokátní kancelář Mgr. KATEŘINA POHANKOVÁ

České Budějovice, Riegrova 2668/6c kontakt +420 386 102 651

Advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřují se na občanské, obchodní, trestní, rodinné, cizinecké, azylové a přestupkové právo.

zobrazit detail

Wölflová Petra, Mgr., advokát

České Budějovice, Otakarova 1159/57 kontakt +420 607 600 113

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního i rodinného práva.

zobrazit detail

Mráz Jan, JUDr., advokát

České Budějovice, Pražská tř. 2354/139 kontakt +420 602 968 763

Firma nabízí advokátní služby.

zobrazit detail

Mgr. Marie Balejová Siebrová

České Budějovice, Nemanická 440/14 kontakt +420 387 221 722

Nabízí advokátní služby v oblasti fúzí, akvizic, daní a poplatků. Zaměřuje se na občanské, obchodní a pracovní právo.

zobrazit detail

Mgr. Alena Zábranská, advokátní kancelář

České Budějovice, U Trojice 2122/7 kontakt +420 387 310 177

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní či rozvodové právo. Dále se zabývám insolvencemi, úschovou peněz či poradenstvím v oblasti sociálních služeb.

zobrazit detail

Mgr. Jiří Písečka, advokát

České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1 kontakt +420 386 358 085

Advokátní služby v oblasti exekucí. Zaměřuji se na občanské, obchodní, pracovní, pozemkové, lesní a vodní právo.

web www.kaska-pisecka.cz

SMH servisní, s.r.o.

České Budějovice, Hroznová 253/28 kontakt +420 603 851 054, (1 pobočka)

Firma nabízí služby advokátní kanceláře v oblasti občanského, pracovního či imigračního práva a soudního řízení pro jednotlivce. Pro podniky poskytujeme služby obchodního, stavebního, pracovního a zdravotnického práva. Zajišťujeme poradenství při nákupu či prodeji nemovitosti i reorganizaci společnosti.

web www.smh.cz

Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 114/30 kontakt +420 386 356 354

Advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby na území celé ČR. Zabýváme se zejména občanským právem, obchodním právem s důrazem na vymáhání pohledávek, pracovním právem, rodinným právem. Své klienty zastupujeme před správními orgány, soudy a jinými institucemi.

zobrazit detail

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Kříženecký & partneři, s.r.o.

České Budějovice, Na Sadech 2033/21 kontakt +420 387 789 990, (1 pobočka)

Advokátní kancelář nabízí právní služby na území ČR se zaměřením na trestní právo, občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, správní právo, rodinné právo a ústavní právo.

web www.krizenecky.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VAVROCH A PARTNEŘI

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 123/36 kontakt +420 386 352 290

Právní služby zejména v oblasti práva občanského, obchodního, správního a trestního, včetně zastupování před soudy a rozhodci a ve správních řízeních.

web www.akvavroch.cz

Kaska Václav, JUDr., advokát

České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1 kontakt +420 386 358 085

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, správního a ústavního práva.Dále také zastupujeme obviněných z trestních činů v trestným řízení,zastupujeme poškozené v trestním řízení,sepsujeme trestní oznámení.

web www.kaska-pisecka.cz

Ruiderová Dita, Mgr.

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 58/16 kontakt +420 386 354 642

Nabídka právních služeb v českém a německém jazyce.

zobrazit detail
« předchozí 1 2 3 4 5 9 13 17 další »