Chráněné dílny, náhradní plnění – Jindřichův Hradec

Zaměstnavatelé jsou povinni podle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat ve své firmě osoby se zdravotním postižením. Pro každou firmu to však není možné, a proto je tu řešení ve formě náhradního plnění. Přehled chráněných dílen v lokalitě Jindřichův Hradec.

1–6 firem z 6 nalezených Filtry

1ODĚVA, výrobní družstvo

Nádražní 97, Jindřichův Hradec II
Otevřeno od 6:00
Bezdlužná

Výroba oděvů s nabídkou práce ve mzdě. Poskytujeme náhradní plnění. Oděva, výrobní družstvo Třebíč se zabývá výrobou oděvů již od svého založení v r. 1945. V současné době spolupracuje formou práce ve mzdě s několika oděvními firmami z České republiky i ze zahraničí.

2Dílny sv. Jiljí, o.p.s.

Dílny sv. Jiljí, o.p.s., se sídlem Dvorce 258, 379 01, Třeboň-Břilice, v okrese Jindřichův Hradec a v kraji Jihočeský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 347, Krajský soud v Českých Budějovicích. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2014. Pracuje u nás 20 - 24…

3Vydavatelství Paprsek s.r.o.1 pobočka

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
U Plovárny 484, Jindřichův Hradec II
Otevřeno od 8:00

Zhotovujeme a vydáváme PF přání, přáníčka i nástěnné kalendáře, poštovní obálky, tužky a propisky, sešívačky, vizitkáře, lepidla a lepící pásky i další. Poskytujeme náhradní plnění.

4Otevřená OKNA, z. ú. - chráněné dílny3 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(5)
Pražská 104, Jindřichův Hradec II Bezdlužná

Provoz chráněné dílny pro zdravotně postižené lidi. Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích a v prodejních galeriích. Nabízíme přání, novoročenky, obrázky a dárkové předměty. Dále zajišťujeme provoz výtvarné, textilní, knihařské, dřevařské a údržbářské dílny.

5Otevřená OKNA, z. ú. - Občanské sdružení Okna3 pobočky

Na Piketě 742, Jindřichův Hradec…
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Provoz sociálně terapeutických dílen a chráněného bydlení. Nabídka dobrovolnických aktivit a podpory pěstounských rodin. K dispozici je knihovna a půjčovna pomůcek. Zajišťujeme letní tábory. Organizujeme projekt s názvem Šance pro každého.

6Otevřená OKNA, z. ú. - prodejní galerie Okénko3 pobočky

Růžová 41, Jindřichův Hradec II
Otevřeno od 10:00
Bezdlužná

Podpora osob se zdravotním handicapem a jejich rodin. Prodáváme výrobky z chráněných dílen. V sortimentu naleznete výrobky z keramiky, dřeva a textilu či obrazy a dekorace. Dále zajišťujeme občerstvení.


Chráněné dílny, náhradní plnění – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jindřichův Hradec


Chráněné dílny, náhradní plnění v lokalitě Jindřichův Hradec – detailní popis

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Možnosti plnění podle zákona

Zaměstnavatelé plní povinnost jednou ze tří možností.

  • Zaměstnáváním v pracovním poměru.
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.
  • Odvodem do státního rozpočtu.

Nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v těchto bodech.

Odvod do státního rozpočtu

  • Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. 
  • Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku prostřednictvím Úřadu práce.
  • Nesplní-li zaměstnavatel povinnost, stanoví mu krajská pobočka Úřadu práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím podle daňového řádu.
  • Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.