Charita, charitativní organizace - České Budějovice

1 - 9 firem z 9 nalezených

Diecézní charita České Budějovice

České Budějovice, Kanovnická 405 kontakt +420 386 353 120

Organizujeme charitativní a humanitární akce. Dále i poskytujeme sociální služby.

web www.dchcb.cz

Farní charita Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou, Děkanská 220 kontakt +420 385 731 553, (1 pobočka)

Nabízíme pomoc zdravotně postiženým osobám, seniorům. Umožňujeme uživatelům co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředím. Zajistíme pomoc při zvládání běžných úkolů jako je podávání jídla, oblékání, prostorová orientace, přesun na lůžko nebo vozík.

web www.tyn.charita.cz

Farní charita Týn nad Vltavou (pobočka Týn nad Vltavou, Hlinecká)

Týn nad Vltavou, Hlinecká 746 kontakt +420 731 402 991, (1 pobočka)

Zajistíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Nabízíme hudební zkušebnu a hrajeme společně s rodiči hry. Chodíme na výlety. Pořádáme burzu oblečení a dětské karnevaly.

web www.tyn.charita.cz

ADRA, o.p.s. (pobočka České Budějovice 3)

České Budějovice 3, Fráni Šrámka 1353/34 kontakt +420 776 301 201, (12 poboček)

Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně.

web www.adra.cz

Farní charita Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou, Obecní 112 kontakt +420 387 250 186

Naše farnost se zabývá charitou pro Boršov nad Vltavou.

zobrazit detail

Městská charita České Budějovice (pobočka České Budějovice 6)

České Budějovice 6, Žižkova tř. 309/12 kontakt +420 387 718 208, (2 pobočky)

Poskytujeme sociální a psychologickou pomoc, možnost azylového bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. Provozujeme noclehárnu pro muže.

web www.mchcb.cz

Městská charita České Budějovice (pobočka České Budějovice 2)

České Budějovice 2, Jizerská 281/4 kontakt +420 776 655 343, (2 pobočky)

Nabízíme osobní asistenci, půjčování kompenzačních pomůcek, azylový dům, noclehárnu a další. Dále podpůrné terapeutické aktivity, volnočasové programy pro občany starší osmnácti let s duševním onemocněním a jejich rodiče.

web www.mchcb.cz

ILCO

Trhové Sviny, Rejta 650 kontakt +420 728 166 265, (2 pobočky)

České ILCO je zastřešujícím spolkem pro 19 regionálních sdružení stomiků.České ILCO bylo založeno v roce 1992 a od té doby hájí zájmy všech stomiků, jedná jejich jménem s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory stomických pomůcek a dalšími zainteresovanými orgány, vyjadřuje se k legislativě, která se týká stomiků.

web www.ilco.cz

Kočka v srdci z.s.

Hluboká nad Vltavou, Hosín 58 kontakt

Jsme malý, čtyřčlenný spolek dobrovolníků. Snažíme se pomáhat kočičkám bez domova.Zvířata jsou umístěná v depozitu v Týně nad Vltavou u paní Romany B., která má dlouholetou zkušenost s pomocí zvířatům bez domova, především kočkám. Zvířatům je poskytnuta pomoc (ošetření, zbavení parazitů, očkování, kastrace atd.). Veškerá ošetření jsou samozřejmě konzultována s veterinářem!

zobrazit detail