Hygienické stanice - Kraj Vysočina

1 - 8 firem z 8 nalezených

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Havlíčkův Brod, Štáflova 2003 kontakt +420 569 408 911, (10 poboček)

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě vznikl ke dni 1.1.2003 ze zákona č. 320/2002 Sb. Část 117, odst.19 písm.m). Postavení a působnost Zdravotního ústavu je upravena v ust. § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a Statutem zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, schváleným MZ ČR.

web www.zuova.cz

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331 kontakt +420 569 400 011

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně zdravotního dozoru.

web www.khsjih.cz

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Rokycany, Střed, Svazu bojovníků za svobodu 68 kontakt +420 371 709 401, (4 pobočky)

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

web www.khsplzen.cz

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

Plzeň, Družstevní 1846/13 kontakt +420 377 333 820, (45 poboček)

Dbáme na zdraví zvířat, zdravotní nezávadnost potravin i ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

web eagri.cz/public/web/svs/portal

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

České Budějovice, Na Sadech 1858 kontakt +420 387 712 111, (8 poboček)

Zabýváme se ochranou veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Vydáváme rozhodnutí, povolení, osvědčení, vykonáváme kontrolní činnost.

web www.khscb.cz

Svatoš Pavel - Viven-servicia

Štichovice, Štichovice 12 kontakt +420 605 407 981, (1 pobočka)

Zabýváme se hygienickými službami - deratizací a hubením škůdců.

web www.viven-servicia.cz

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Karlovy Vary - Dvory, Závodní 360/94 kontakt +420 355 328 311, (1 pobočka)

Vydáváme rozhodnutí, osvědčení, povolení a plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Ochrana zdravých životních a pracovních podmínek.

web www.khskv.cz

Státní veterinární správa- Veterinární hygienické středisko Tři Sekery

Tři Sekery, Tachovská Huť kontakt +420 354 694 634, (45 poboček)

Provoz veterinárního hygienického střediska.

web www.svscr.cz