Neziskové, humanitární organizace - Karlovarský kraj

1 - 10 firem z 26 nalezených

Město Teplá- Centrum služeb sociální prevence

Teplá, Školní 544 kontakt , (1 pobočka)

Provozujeme centrum služeb sociální prevence. Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro mládež a odborné sociální poradenství, které je určeno osobám od 14 do 80 let věku.

web www.centrum-sluzeb-prevence-tepla.webnode.cz

ZDRAPOSO, z.s.

Sokolov, Gagarinova 2048 kontakt +420 352 628 877

Poskytujeme služby pro zdravotně postižené občany. Učíme je ovládáním základních dovedností umožňujících vlastní samostatnou realizaci. Zajišťujeme práci v chráněných dílnách v oborech košíkářství, keramika, tkalcovství a drobná truhlařina.

web www.zdraposo.estranky.cz

Cesta z beznaděje o.s.

Sokolov, Petra Chelčického 1938 kontakt +420 775 568 841

Náš cíl je rozvíjet ekonomické vědomí, právní povědomí ve společnosti a zvyšování důvěry občanů v právní systém. Zastupujeme, prosazujeme a hájíme zájmy svých členů.

web www.cestazbeznadeje.cz

Karlovarský pobočný spolek Společnosti přátel Itálie

Šemnice, Sedlečko 56 kontakt +420 728 537 893

Neziskové občanské sdružení napomáhající zprostředkování přímých styků mezi Českou republikou a Itálií. Nabízíme jazykové kurzy italštiny.

web www.prateleitalie.eu

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plesná

Plesná, Celní 409 kontakt +420 354 596 369

Naše organizace sdružuje občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované pacienty.

zobrazit detail

Město Aš- Pečovatelské služby Aš

Aš, Dlouhá 2617/1 kontakt +420 354 526 805, (3 pobočky)

Provozujeme klub seniorů s pečovatelskou službou.

web www.muas.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb

Cheb, Kostelní 505/2 kontakt +420 722 538 977

Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby.

web www.cervenykrizcheb.cz

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace- Stacionář Mája

Cheb, Dragounská 931/38 kontakt +420 354 430 629, (2 pobočky)

Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář. Poskytujeme pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme odlehčovací službu.

web www.szss-cheb.cz

Občanské sdružení Mosty

Cheb, Osvobození 1668 kontakt +420 354 436 041

Poskytování služeb v oblasti pomoci starým a osamělým občanům a prevence přenosu HIV/AIDS.

web mosty.granosalis.cz

Farní Charita Aš

Aš, Mikulášská 57/9 kontakt +420 354 528 800, (1 pobočka)

Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Zajišťujeme finanční sbírky.

web www.farcaritas.cz
« předchozí 1 2 3 další »