Základní školy - Plzeň - město

1 - 20 firem z 54 nalezených

Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14

Plzeň, Jagellonská 695/14 kontakt +420 377 387 504, (1 pobočka)

Základní umělecká škola se zaměřením na výtvarnictví. Naše škola má již více jak padesátiletou tradici. Za řadu let jsme připravili mnoho mladých talentů pro další studium umění. Mezi naše studenty patřili dnes významní pedagogové, umělci i architekti. Mnoho svým studentům jsme obohatili život o plno nových zkušeností. Naše škola se nevěnuje pouze významným talentům, ale zaměřujeme se na rozvíjení všech dovedností u všech našich studentů. Výtvarnou školu navštěvují studenti od předškolního věku…

web www.vytvarkaplzen.cz

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Plzeň, Lazaretní 1290/25 kontakt +420 377 261 780, (1 pobočka)

Základní a mateřská škola pro zrakově postižené. Naše škola funguje již 25 let. Výuka je stanovena podle osnov pro základní školy. Klademe důraz na individualitu, proto je v každé třídě maxmáln 14 žáků, aby jsme byli schopni se naplno věnovat všem. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, škoní družina i školní klub. Ubytování pro žáky, kteří nebydlí v Plzni, je zajištěno ve školním internátě. Nachází se zde i speciální pedagogické centrum , které zajišťuje informativní činnost nejen…

web www.zrak-plzen.cz

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Plzeň, Heyrovského 529/23 kontakt +420 377 321 758

Naše škola poskytuje bezplatnou školní družinu, školní klub pro žáky druhého stupně a zájmové kroužky. V rámci výuky tělesné výchovy a sportovních zájmových kroužků škola využívá tělocvičnu, velice kvalitně vybavenou školní posilovnu i přilehlý Borský park. V hodinách pracovního vyučování se zaměřujeme na rozvoj praktických dovedností žáků a také dlouhodobě spolupracujeme s plzeňskou ZOO. Každý rok se snažíme vyjíždět na školy v přírodě, lyžařské, cyklistické a turistické kurzy i ozdravný pobyt…

web www.zshey.cz

Základní škola Easy Start s.r.o.

Plzeň, Východní Předměstí, Blatenská 1073/27a kontakt +420 723 531 378

Základní škola v Plzni na Slovanech, která je zaměřená na anglický jazyk a která preferuje individualitu a osobní přístup ke každému žákovi. O tom také svědčí snížení počtu žáků v jedné třídě na 15. Díky tomu umožníme každému žákovi individuální rozvoj, nadanému dítěti rychlejší postup a dětem se specifickými poruchami učení či slabším žákům nabídneme individuální přístup.

web www.zseasystart.cz, www.skolkadrobecek.cz

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

Plzeň, Revoluční 70/100 kontakt +420 377 260 490

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Plzni je jednou z nejstarších škol svého druhu v České republice. Poskytuje základy uměleckého vzdělání v oborech hudebním, tanečním a výtvarném pro talentované zájemce.

web www.zusbsmetany.cz

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace - bazén

Plzeň, Západní 1597/18 kontakt +420 378 028 241

1.Základní škola je v plném provozu včetně školní družiny, školní jídelny, hřiště s umělým povrchem, tělocvičnou, odbornými učebnami a plaveckým bazénem. Tyto všechny prostory jsou přístupné všem v rámci pronájmu.

web www.zs1plzen.cz/index.php/bazen

17.ZŠ A MŠ Plzeň

Plzeň, Malická 469/1 kontakt +420 378 028 511, (1 pobočka)

Provoz základní a mateřské školy se školní jídelnou a školní družinou v Plzni. Škola byla poprvé slavnostně otevřena dne 5. října 1902 jako sídlo II. obecné školy chlapecké a II. obecné školy dívčí v severním obvodě. V průběhu více než 100leté existence se jí dotkla řada historických událostí a využití budovy se měnilo v souladu s vývojem školské soustavy našeho státu. Tak například v roce 1953 se poprvé objevuje s dosud platnou řadovou číslovkou v názvu jako 17. osmiletá střední škola v Plzni,…

web www.zs17.plzen-edu.cz

10.ZŠ Plzeň

Plzeň, náměstí Míru 2442/6 kontakt +420 378 027 252

Provoz základní školy s klasickou devítiletou docházkou v Plzni. Naše základní škola poskytuje rozšířenou výuku informatiky, jazyků a tělesné výchovy. Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stránkách, kde najdete mimo jiné také akutální učební plán a rozvrh hodin.

web www.zs10.plzen.eu

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Plzeň, Na Dlouhých 1129/49 kontakt +420 378 028 730

22. základní škola Plzeň v městské části Doubravka. Areál školy je zasazen v příjemném a tichém prostředí doubraveckého sídliště s blízkým Špitálským lesem.

web www.22zsplzen.cz

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov

Plzeň - Slovany, Vřesinská 139/17 kontakt +420 378 027 021

ZŠ získala novou přístavbou novou kmenovou učebnu, kabinet, počítačovou učebnu, byla rozšířena sborovna učitelů a v nových prostorách vzniklo informační centrum, které mohou žáci využívat nejen k výuce a volnočasovým aktivitám, ale i o přestávkách a k přípravě na vyučování. ZŠ pracuje v 1. a 2. ročníku podle ŠVP Škola pro všechny, ve 3. - 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Ve všech ročnících se vyučuje anglický jazyk.

web www.zsplzenbozkov.cz

25. základní škola Plzeň

Plzeň, Chválenická 360/17 kontakt +420 378 028 470

25. ZŠ je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na badminton, basketbal a golf) a s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Školu dále tvoří školní družina, školní klub a školní jídelna, které jsou umístěny ve stejné budově jako základní škola. Děti nikam nepřecházejí a rodiče se nemusí bát o bezpečnost svých dětí.

web www.zs25plzen.cz

33. základní škola Plzeň

Skvrňany, Terezie Brzkové 1024/31 kontakt +420 378 027 402

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě…

web www.zs33plzen.cz

13. základní škola Plzeň

Plzeň - Slovany, Habrmannova 2269/45 kontakt +420 378 028 700

Provoz základní školy s děvítiletou docházkou v centru města Plzeň. Naše základní škola nabízí pro vaše děti kvalitně proškolený personál a dlouholetou tradici ze které pramení zkušenosti s kvalitním vzděláváním dětí.

web www.13zsplzen.cz

4. základní škola Plzeň

Plzeň, Kralovická 1695/12 kontakt +420 378 028 350

Provoz základní školy.

web zs4.plzen.eu

Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33

Plzeň, Terezie Brzkové 863/33 kontakt +420 377 380 468, (3 pobočky)

Současné hlavní sídlo školy je v zadních Skvrňanech, T. Brzkové 33. Vyučujeme však i na dalších pracovištích. Nabízíme čtyři obory - hudební (HO), taneční (TO), literárně-dramatický (LDO) a výtvarný (VO).

web www.zustb.cz

Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17

Plzeň, Chválenická 360/17 kontakt +420 377 240 070

Základní umělecká škola nabízí vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním oboru a literárně dramatickém oboru.

web www.zuschvalenickaplzen.cz

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

Plzeň, alej Svobody 923/80 kontakt +420 377 103 138

Provoz základní a mateřské školy. Zabýváme se výukou dětí po dobu jejich hospitalizace ve FN. Zajištujeme několik druhý tříd pro všechny děti. Například autistická třída je specializovaná pro děti s poruchami v oblasti komunikace, socializace, abstraktního myšlení. Další specializovaná třída je pro děti s psychickými a neurotickými potížemi.

web www.skola-pri-fn-plzen.cz

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace

Plzeň, Elišky Krásnohorské 814/10 kontakt +420 378 028 765

31. základní škola je škola s rozšířenou výuku tělesné výchovy. Mezi tradiční sporty zde patří gymnastika Team Gym a sportovní gymnastika, judo, házená, lední hokej a lehká atletika. Škola disponuje moderním sportovním areálem, který využívají nejen žáci školy, ale i sportovní kluby a veřejnost. Škola je navíc bezbariérová a umožňuje integraci tělesně postižených žáků do třídních kolektivů.

web www.zs31.plzen-edu.cz

Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec

Starý Plzenec, Sedlec 81 kontakt +420 377 966 716

Provoz základní a mateřské školy.

web www.zssedlec.eu

Církevní základní škola a střední škola Plzeň

Plzeň - 2-Slovany, Táborská 2081/28 kontakt +420 731 410 937

Naší vizí je poskytovat žákům a studentům kvalitní vzdělání, ale i podporovat je v osobnostním a duchovním růstu. Nepovažujeme školu za "přípravku" na život, ale součást života. Chceme vytvářet prostředí, kde každý najde své místo a uplatnění.

web www.cisplzen.cz
« předchozí 1 2 3 další »