Základní školy – Prachatice

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Prachatice.

1–10 firem z 50 nalezených Filtry

1Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec

2.0
★★★★★
★★★★★
(5)
Kostnická 227, Husinec Bezdlužná

Provozujeme základní školu, mateřskou školu a jesle.

2Základní škola, Netolice, okres Prachatice

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Bavorovská 306, Netolice Bezdlužná

Činnost - základní škola.

3Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
Zlatá stezka 240, Prachatice Bezdlužná

Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání a výchovu žákům první až deváté třídy v souladu se vzdělávací soustavou základních škol, tj. zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou,…

4Základní škola Volary, okres Prachatice

Činnost základní školy. Zajišťjeme výuku a výchovu dětí.

5Základní škola a Mateřská škola Stožec, okres Prachatice

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Stožec 25, Stožec Bezdlužná

Provozujeme základní a mateřskou školu.

6Základní škola T.G. Masaryka Vimperk, 1.máje 268, okres Prachatice

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
1. máje 268/14, Vimperk Bezdlužná

Provozujeme základní školu, školní jídelnu a školní družinu. Nabízíme dětem kvalitní vzdělání v rámci školní výuky, ale také řadu volnočasových aktivit. Pro děti jsou v rámci výuky pořádány i nejrůznější aktivity jako výlety či jiné zábavné formy inteletktuáního obohacení.

7Šádek Štěpán

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Menšíkova 1154, Prachatice Bezdlužná

Prodáváme učebnice pro základní školy, základní praktické školy i odborná učiliště. Dále je možné u nás zakoupit mapy, altasy, slovníky i školní potřeby.

8Základní škola a Mateřská škola Borová Lada

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Borová Lada 37, Borová Lada Bezdlužná

Poskytujeme vzdělávání na základní škole.

9Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří

Provozujeme základní a mateřskou školu Svatá Maří. Jde o dvoutřídní základní školu s 1. až 5. postupným ročníkem a jednou třídou mateřské školy. Součástí je i školní družina a školní jídelna. Výhodou školy je individuální přístup ke každému žákovi. Také se pravidelně účastní různých soutěží, jak…

10Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Žíchovec 17

Do dětského domova jsou přijímány děti a mládež od 3 do 18 let. Kapacita našeho domova je 32 dětí. Děti navštěvují základní školu praktickou se školní jídelnou.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Prachatice


Základní školy v lokalitě Prachatice – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.