Základní školy – Sokolov

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Sokolov.

1–10 firem z 47 nalezených Filtry

1Základní škola Březová, Komenského 232

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Komenského 232, Březová Bezdlužná

Provozujeme základní školu se školní jídelnou a školní družinou.

2Základní škola Habartov, Karla Čapka 119

Provozujeme základní školu se školní jídelnou a školní družinou.

3Základní škola a mateřská škola Krajková, Krajková 22

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Krajková 22, Habartov Bezdlužná

Provozujeme mateřskou a základní školu se školní jídelnou, školní družinou a zájmovými kroužky.

5Základní škola Rotava, Nová Plzeň 673

2.6
★★★★★
★★★★★
(2)
Nová Plzeň 673, Rotava Bezdlužná

Provozujeme základní školu se školní jídelnou a školní družinou.

6Základní škola Loket, T. G. Masaryka 128/2

Provozujeme základní školu se školní jídelnou, školní družinou a zájmovými kroužky.

7Základní škola Nové Sedlo, Masarykova 425

Provozujeme základní školu se školní jídelnou a školní družinou.

9Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

2.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Školní 786, Horní Slavkov Bezdlužná

Provozujeme základní školu se školní jídelnou.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Základní školy v lokalitě Sokolov – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.