Základní školy – Strakonice

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Strakonice.

1–10 firem z 40 nalezených Filtry

1Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní…

2.3
★★★★★
★★★★★
(2)
Školní 319 , Volyně Bezdlužná

Provoz dětského domova, základní školy, školní jídelny a družiny ve Volyni.

2Základní škola a Gymnázium Vodňany

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Alešova 50, Vodňany I Bezdlužná

Základní škola v Alešově ulici se nachází v centru města Vodňany.

3Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882

4.2
★★★★★
★★★★★
(5)
Krále Jiřího z…, Strakonice I Bezdlužná

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad.

6Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice

Provozujeme základní a mateřskou školu v obci Štěkeň v okrese Strakonice. Předškolní péči poskytujeme v oddělené budově ve dvou odděleních. Naše základní škola je vesnického typu. Nabízíme mnoho zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.

9Základní škola a Mateřská škola Cehnice

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Cehnice 105, Cehnice Bezdlužná

Základní škola s družinou a jídelnou. Mateřská škola.

10Základní škola Radomyšl

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Školní 187, Radomyšl Bezdlužná

Základní škola Radomyšl.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Strakonice


Základní školy v lokalitě Strakonice – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.