Základní školy – Tachov

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Tachov.

1–10 firem z 38 nalezených Filtry

1Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Pionýrská 1370, Tachov Bezdlužná Ověřená

Gymnázium, Tachov nabízí všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy. Specifikem vlastního školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů v různých ročnících a zaměření (přírodovědné, humanitní). Škola sídlí v budově, která byla pro účel…

3Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Kostelní 583, Tachov 1 Bezdlužná

Základní škola Kostelní Tachov poskytuje žakům plné základní vzdělání. Součástí školy je i školní jídelna a školní družina.

6Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice,…

1.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Školní 183, Bezdružice Bezdlužná

ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice vznikla 1.9. 2005 sloučením tří subjektů. Je úplnou školou, která poskytuje základní vzdělání žákům z Bezdružic a širokého okolí. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola má výborné zázemí pro sportovní aktivity.

7Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková…

3.0
★★★★★
★★★★★
(7)
Pohraniční stráže…, Chodová Planá Bezdlužná

Základní škola a mateřská škola Chodová Planá se nachází v okrese Tachov. Součástí školy jsou mateřská škola a školní družina. Provozujeme školní kroužky a sportovní aktivity.

9Základní škola a Mateřská škola Hošťka, okres Tachov

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Hošťka 263, Přimda Bezdlužná

Nabízíme služby mateřské a základní školy.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Tachov


Základní školy v lokalitě Tachov – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.