Muzikoterapie - Kraj Vysočina

1 - 10 firem z 10 nalezených

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice

Moravské Budějovice, Tyršova 365 kontakt +420 568 408 051, (3 pobočky)

Škola má více než stoletou tradici. Poskytujeme kvalitní vzdělávací služby, o čemž svědčí zájem uchazečů o studium, vysoká úspěšnost absolventů při studiu na vysokých školách, velmi dobré výsledky centrálních testů Maturita nanečisto, velmi dobré hodnocení Českou školní inspekcí a zejména velmi dobrá úspěšnost studentů při maturitních zkouškách. Rozvíjíme znalosti a všestranné dovednosti studentů s ohledem na jejich budoucí studium (systém volitelných předmětů, mimoškolní činnost, odborná praxe…

web www.gymsosmb.cz

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace

České Budějovice, U Hvízdala 1327/6 kontakt +420 385 521 296

Posláním našeho domova pro seniory je zajistit kvalitní pobytové sociální služby s celodenním stravováním a 24 hodinovou péči osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu nemohou již pobývat ve svém domácím prostředí.

web www.domovproseniory-hvizdal.cz

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Tábor, Helsinská 2731 kontakt +420 381 212 872

Nabízíme péči, vzdělávání, volnočasové aktivity, odborné terapie dětem s postižením. Poskytujeme poradenství, osobní asistenci, ranou péči, rehabilitaci a canisterapii.

web www.kanka.info

Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925

Tábor, Čsl. armády 925 kontakt +420 381 232 610

Provozujeme speciální mateřskou školu, speciální základní školu a praktickou základní školu. Zajišťujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

web www.msazstabor.cz

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

Prachatice, SNP 559 kontakt +420 721 001 422, (2 pobočky)

Provozujeme centrum pro zdravotně postižené a seniory již 12 let. Jsme obecně prospěšnou společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny. Poskytujeme odborné sociální poradenství, osobní asistenci a aktivizační služby. Dále zajišťujeme půjčování kompenzačních pomůcek, prodej drobného příslušenství k naslouchadlům, vzdělávací činnosti. Poskytujeme možnost praxe pro…

web jczps.webnode.cz

ROSKA PÍSEK regionální organizace Unie Roska v ČR

Písek, Truhlářská 2251 kontakt +420 736 163 396

Nezisková organizace Roska Písek sdružuje osoby s roztroušenou sklerózou. Tato organizace poskytuje mnoho všestranných zaměřených aktivit, mezi které patří společenské dění, sebevzdělávání, ale hlavně rehabilitace, které mají pozitivní účinek jak po fyzické, tak hlavně psychické stránce.

web www.roska-pisek.cz, www.roska.eu

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

České Budějovice, U Jeslí 198/13 kontakt +420 387 001 010

Provoz mateřské školky pro 6 dětí. Vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami za využití prvků alternativní komunikace a bazální stimulace. Součástí jsou také terapie jako canisterapie, hipoterapie, ornitoterapie a hudba s prvky muzikoterapie.

web www.centrumbazalka.cz

Braunstein Jan - ATELIÉR DÉLOS

Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 529 kontakt +420 602 705 007, (1 pobočka)

Nabízíme výuku na hudebních nástrojích - především zaměření na hru na lyru. Nabízíme muzikoterapeutické služby.

web www.delos.cz

Domov pro seniory Pohoda

Netolice, Budějovická 159 kontakt +420 388 385 312

Zdravotně sociální zařízení, které poskytuje služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním. Nabízíme kvalitní péči na vysoké úrovni.

web www.pohodanetolice.cz

DOMOV DŮCHODCŮ Dobrá Voda

Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16 kontakt +420 387 721 111

Rádi bychom Vám krátce přiblížili historii Domova důchodců Dobrá Voda. V první řadě by však měla být zmíněna také vlastní historie obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, v jejímž nezaměnitelném prostředí se domov důchodců nachází.

web www.domov-dobravoda.cz