Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Působíme jako úplná základní škola s kapacitou pro 76 žáků se školní jídelnou, družinou a internátem. Praktická škola působí jako střední škola pro děti s mentálním postižením. Žáci mohou být zařazeni do základní školy praktické nebo základní školy speciální. Po jejich absolvování mohou ve vzdělávání pokračovat v praktické dvouleté škole. Naše škola nabízí řadu zájmových kroužků např. kroužek keramiky, počítačový, dramatický, kroužek stolního tenisu, sportovně turistický, kroužek vaření, zobcová flétna.

70836329 ARES
Vznik 2001
Telefony 569 624 502
Mgr. Drahomíra Danielková (ředitelka)
  • základní škola, základní škola a praktická škola, praktická škola Chotěboř, praktická škola jednoletá, dvouletá, projetky OPVK, základní škola speciální, školní družina, zájmové kroužky, kroužky vaření, speciální škola, školní jídelna, keramické kroužky, počítačový kroužek, dramatický kroužek, stolní tenis, internát, přírodní zahrady, mentální postižení, autismus, zrakové postižení, terapie, terapeutické služby, ovoce do škol, jídelníček školní jídelny, výstava Chotěboř, internát, mléka do škol