Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465

Provozujeme základní školu pro 650 žáků se zaměřením na výuku cizích jazyků. Naši žáci mohou navštěvovat školní klub a širokou škálu zájmových kroužků. Součástí školy je školní družina a školní knihovna. Stravování je pro žáky zajištěno ve školní jídelně třída Legií a školní jídelně SPŠ a SOU Pelhřimov.

70876118 ARES
Vznik 2001
Telefony 565 323 562
Mobily 724 324 747
Sociální sítě facebook.com , instagram.com
  • základní škola, základní škola Pelhřimov, ZŠ Pelhřimov, ZŠ Komenského Pelhřimov, aktuality školy, akce školy, školní družina, školní klub, školní jídelna, školní knihovna, stravování, školní časopis, školská rada, spolek rodičů, žákovský parlament, zájmové kroužky
  • Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 nabízí devitíleté základní vzdělání. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků a nabízí rozšířenou nabídků jazyků – Aj, Nj, Rj a Fj.

    Žáci ve svém volném čase mohou navštěvovat školní klub, školní družinu a školní knihovnu

    Rovněž mohou navštěvovat širokou škálu zájmových kroužků – aerobik-zumba, drátkování, floorball, gymnastika, hry v tělocvičně, keramika, anglický jazyk, hra na kytaru, logopedie, šikovné ruce, vaření, zájmová tělesná výchova a zdravotnický kroužek.