Úřad práce ČR - Moravskoslezský kraj

Krajské pobočky mají za úkol vytvářet ve spolupráci s kontaktními pracovišti podmínky pro provádění státní politiky zaměstnanosti a činnosti v rámci zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Dále spolupracují při zabezpečování zaměstnanosti, mobility pracovních sil, rozvoje lidských zdrojů a sociální ochrany s územními samosprávnými celky a jejich orgány, sociálními partnery a organizacemi zaměstnavatelů. Podílí se také na realizaci projektů, pro které je Úřad práce ČR příjemcem nebo kde jsou krajské pobočky zapojeny do realizace národních a systémových projektů, pro které je ministerstvo příjemcem, soustavně monitorují a vyhodnocují situaci na trhu práce a přijímají opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce.

Ing.arch. Yvona Jungová (Ředitelka)
Ing. Zuzana Suková (Interní auditor)
Bc. Pavel Zdražila (Kancelář krajské pobočky)
Ing. Danuše Kovářová (Vedoucí oddělení ekonomického)
Ing. Zuzana Golasowská (Vedoucí informatiky)
Kamila Marišinská (Vedoucí referátu majetku a investic)
Šárka Krečmerová (Vedoucí referátu spisové služby)
Ing. Šárka Petrová (Vedoucí oddělení kontrolně právního)
Ing. Jiří Krhut (Vedoucí oddělení zaměstnanosti)
Mgr. Libor Buganský (Vedoucí referátu poradenství a rekvalifikací)
Mgr. Pavla Chybiorzová (Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek)
 • ochrana zaměstnanců, státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby a dávky pro osoby s postižením, zabezpečení zaměstnanosti, mobilita pracovních míst, rozvoj lidských zdrojů, monitorování trhu práce, poptávky a nabídky práce, nezaměstnanost, získání práce
Poslat poptávku Trasa do místa portal.mpsv.cz/upcr 844 844 803 pavel.zdrazila@ot.mpsv.cz

Otevírací doba

Dnes už má zavřeno
 • Pondělí 8:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
 • Úterý 8:00 – 11:00
 • Středa 8:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
 • Čtvrtek 8:00 – 11:00
 • Pátek 8:00 – 11:00
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno