PoPoS CZ spol. s r.o.

Zabezpečujeme poradenství v oblasti bezpečnosti práce a koordinace BOZP, požární ochrany, hygieny práce, odborných kurzů a školení. Dále se zaměřujeme na prevence rizik, revize a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a hlásičů, poradenství v nakládání s odpady. Naší specializací jsou veškerá požární a bezpečnostní řešení. Provádíme montáž požárních ucpávek.

25198084 ARES
DIČ CZ25198084
Vznik 1999
Telefony 602 620 065
  • bezpečnost práce, požární ochrana, hygiena práce, kurzy, školení, prevence rizik, hasicí přístroje, hydranty, požární hlásiče, školení lešenářů, preventivní protipožární prohlídky pracovišť, certifikovaný, protipožární nátěry, školení obsluh hydraulických ruk a jeřábů, požární ochrana staveb, požárně bezpečnostní řešení staveb, školení vysokozdvižných vozíků, požární ucpávky