WINGS CZ s.r.o.

WINGS CZ s.r.o. provádí výstavby a rekonstrukce komunikací, chodníků, zpevněných ploch a inženýrských sítí, zemní a bourací práce. Specializací jsou rekonstrukce mostů, lávek a propustků kde využíváme zkušenosti s použitím speciálních materiálů a technologií. Při veškerých prováděných zakázkách je kladen důraz na kvalitní provedení a bezpečnost práce.

28133676 ARES
DIČ CZ28133676
Vznik 2011
Telefony 777 588 441
Ivo Čížek (jednatel)
  • Zemní práce a demolice, Provádění staveb, Koordinátor BOZP, Stavební dozor, řízení kontrolních dnů, kontrola prostavěnosti, zpracování Plánu BOZP, kontrola zabezpečení staveniště, výstavba komunikací a chodníků, základové desky, bourání mostních objektů