Braunstein Jan - ATELIÉR DÉLOS

Nabízíme výuku na hudebních nástrojích - především zaměření na hru na lyru. Nabízíme muzikoterapeutické služby.