Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Střední škola

Provozujeme střední odborné učiliště se zaměřením na výuku řemesel a základní školu. Součástí naší školy je střední odborné učiliště, speciální odborné učiliště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, základní škola, domov mládeže, školní jídelna a školní družina.

72549572 ARES
DIČ CZ72549572
Vznik 2012
Telefony 389 822 800
Mobily 608 899 006
Sociální sítě facebook.com
Ing. Darja Bártová (ředitel)
Dana Ježková (sekretariát)
  • střední odborné učiliště, střední odborná škola, výuka řemesel, speciální odborná učiliště, učiliště pro žáky se speciálním vzděláváním, základní škola, základní škola se speciálním vzděláním, školní družina, stravování pro veřejnost, studium pro zdravotně postižené, bezbariérový přístup, svářečská škola, ubytování pro veřejnost, obor Strojní mechanik, obor Obráběč kovů, obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje, obor Elektrikář – silnoproud, obor Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, obor Instalatér, obor Opravář zemědělských strojů, obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř, obor Kadeřník, obor Rekondiční a sportovní masér, obor Truhlář, obor Zahradník
  • Naše základní škola poskytuje devítileté základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

    Na střední škole nabízíme širokou škálu tříletých učebních oborů – Strojní mechanik, Obráběč kovů, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Elektrikář – silnoproud, Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Instalatér, Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér, Truhlář a Zahradník. 

    Nabízíme také tříleté učební obory určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami