Mášová Lenka

Geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí poskytuji již od roku 1999.Mým cílem je maximální spokojenost zákazníka, každý problém se dá vyřešit. Provádíme rozdělení pozemků, změnu hranice pozemků, vyznačení nebo změnu obvodu budovy, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, vytyčení vlastnické, uživatelské hranice pozemku, zaměření polohopisu a výškopisu – podklady pro projekt, vytyčení prostorové polohy stavby.

66269024 ARES
Vznik 1999
Telefony 569 482 766
Mobily 732 129 995
  • geodetické, kartografické služby, mapové podklady, projektové přípravy, rozdělení pozemků, změna hranice pozemků, vyznačení nebo změna obvodu budovy, oprava geometrického a polohového určení nemovitosti, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, vytyčení vlastnické, uživatelské hranice pozemku, zaměření polohopisu a výškopisu, podklady pro projekt, vytyčení prostorové polohy stavby