Dvořák Stavební Divize

Firma byla založena v r. 1989. Zpočátku prováděla pouze zemní práce, postupným rozvojem nutně došlo k profesní specializaci některých zaměstnanců. Proto firma v současné době se svými 80 zaměstnanci dokáže zabezpečit výstavbu všech druhů inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch, zemní práce v zeminách všech tříd těžitelnosti ( bez omezení objemu), HTU, kovovýrobu.

10466452 ARES
Vznik 1990
Telefony 569 429 239
Mobily 606 489 532
LUBOMÍR DVOŘÁK (majitel)
JIŘÍ VESELÝ (ředitel stavební divize)
  • Stavební Divize, stavby pozemních komunikací, inženýrské sítě, rekonstrukce inženýrských sítí, elektrorozvody, HTÚ, hrubé terénní úpravy, bourací práce, zemní práce, zpevnění ploch, kovovýroba, servis a opravy stavebních strojů, prodej tříděné zeminy, servis a opravy stavebních strojů, zámečnické práce, výstavba a rekonstrukce chodníků, pískovna, sběr a recyklace stavebních materiálů