Ulrich Milan- ZEMNÍ PRÁCE

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, jako jsou výkopy základů, zahrnovací práce, ale i terénní úpravy (rovnání a svahování terénu), přípravné práce pro stavby, výkopy inženýrských sítí, demolice objektů či převoz zeminy. Dále pak přípravy pro setí travních směsí, výkopy jezer a bazénů, drenáže a odvodnění pozemku a odklízení sněhu.

Milan Ulrich (majitel)
Libor Soukup (kontaktní osoba)
  • zemní práce, stavební firmy, výkopové práce, terénní úpravy, demolice, výkopy základů, zahrnovací práce, výkopy inženýrských sítí, převoz zeminy, bourací práce, bourání staveb, demolice objektů, demoliční práce, úprava terénu, terenní práce, odvoz zeminy, vodovody, kanalizace, výkopy jezer, výkopy bazénů, drenáže, odklízení sněhu, odvodnění pozemku, základy staveb, výkopy pro základy