Obecní úřad Bukovník

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

47730871 ARES
Vznik 1993
Telefony 376 597 180
  • obecní úřady, státní správa, úřední desky, zastupitelstva obcí, správa obcí