Pacovská lesní s.r.o.

Společnost byla založena za účelem správy a rozvoje majetku města Pacov. Účel spočívá v udržování a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace.

28132017 ARES
DIČ CZ28132017
Vznik 2011
Telefony 565 391 022
Mobily 608 136 788
  • Pacovská lesní, lesnictví, dřevo, těžba dřeva, lesní práce, prodej, výkup, oceňování lesních pozemků, dřevorubecké práce, pacovská lesní, úklid klestu jehličnatého, úklid klestu listnatého, pálení klestu, dočišťování ploch po těžbě, sadba, podsadba, oplocenky, likvidace oplocenek, postřik, nátěr, ožínání, odstranění plevelných dřevin, prořezávky jehličnaté, prořezávky listnaté, lapače na kůrovce, asanace kůrovcového dříví, práce s motorovou pilou, práce s křovinořezem, přibližování dřeva