Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

Provozujeme střední zdravotnickou školu s obory - ošetřovatel, zdravotnický asistent, nutriční asistent, masér sportovní a rekondiční, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika a laboratorní asistent. Škola má obory zdravotní sestra – později všeobecná sestra, do roku 1993 i obor dětská sestra, který je ale celostátně zrušen a přeřazen mezi vyšší studium. Obor farmaceutický laborant, zubní technik a od r 1999 i obor zdravotní laborant. Vrací se obor ošetřovatelka - dvouleté studium.Jsou nově otevírány třídy vyššího tříletého pomaturitního studia – diplomovaná porodní asistentka, dětská sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Je navázána spolupráce s italskou školou v Cremoně a švédskou školou v Helsinborgu. Každým rokem je organizována výměnná praxe s oběma školami.Naši studenti a studentky se celá léta nejen učí, ale udělali i mnoho dobrého mimo školu – v pečovatelské službě, péči o děti v dětském domově, péči o staré občany, výuce první pomoci na základních školách.

00669709 ARES
Vznik 1949
Telefony 353 233 936
Mgr. Hana Švejstilová (ředitelka)
  • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, obory střední školy, obory VOŠ, výuka střední zdravotnická škola, akce školy, školská rada, přijímací řízení, maturita střední zdravotnická škola, projekty EU střední zdravotnická škola, ŠVP střední zdravotnická škola, obor Nutriční asistent, obor Ošetřovatel, Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, kurzy zubní instrumentářka, praktická sestra, masér ve zdravotnictví