Macháček Milan, RNDr. - EKOEX JIHLAVA

Nabízíme poradenství a poskytnutí expertních služeb v oboru ekologie. Hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí E.I.A. Hodnocení podle zákona 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny (biologické hodnocení, Natura 2000).

66537819 ARES
DIČ CZ5812090328
Vznik 1997
Telefony 603 891 284
RNDr. Milan Macháček (majitel)
  • ekologie a životní prostředí, poradenství v ekologii s důrazem na problematiku posuzování vlivů na životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny, autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování projektů /E.I.A./ - oznámení, dokumentace, posudky; posuzování koncepcí včetně územních plánů - SEA), hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti), odborné posudky, expertizy a konzultace, biologické průzkumy, hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny v případě zvláště závažných zásahů, fotografické práce (preference fotografování přírody a krajiny, pořizování fotodokumentací)