Hubková Marie - BOZPO

Provádíme služby v oblasti bezpečnosti, ochraně zdraví při práci, požární ochraně. Zajišťujeme školení BOZP a PO a plnění úkolů vyplývající z činností Koordinátora BOZP staveb. Dále se zabýváme šetřením a poradenskou činností.

70657068 ARES
DIČ CZ6956231502
Vznik 2000
Telefony 606 842 016
Marie Hubková (majitel)
Martin Vodák (spolumajitel)
  • školení BOZP , školení PO zaměstnanců, požární ochrana, bezpečnost práce, odborná způsobilost, odborná způsobilost PO, odborná způsobilost BOZP, bezpečnostní tabulky, školení bezpečnosti práce, školení požární ochrany, koordinátor BOZP stavby, BOZP, BOZP na stavbě, BOZP na staveništi