Klatovská nemocnice, a.s.

Anesteziologické - resuscitační, dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgické, interní, neurologické, oční, ortopedické, otorhinolaryngologické, psychiatrické, plicní, patologické, radiodiagnostické a transfuzní oddělení, nukleární medicína, biochemická a mikrobiologická laboratoř, kostní denzitometrie.

26360527 ARES
Vznik 2003
  • nemocnice, lůžková zařízení, nemocniční zařízení, rehabilitace, kostní denzitometrie, porodnice, dětská neurologie, klinický psycholog, nutriční terapeut, ortoptista, ergoterapeut, dětská otorinolaryngologie, dětská kardiologie, algeziologie, nemocniční lékárenství, klinická farmacie, zubní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, urologie, traumatologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, psychiatrie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, patologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, nukleární medicína, neurologie, nefrologie, lékařská mikrobiologie, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, infekční lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie, pohotovost