ZŠ A MŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou

Základní škola a mateřská škola Kralice nad Oslavou je příspěvkovou organizací od 1.1.2003. Zřizovatelem je obec Kralice nad Oslavou. Nový název Základní škola a mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou nese po Janu Blahoslavovi od 1.9.2014. Základní škola jako příspěvková organizace tvoří odloučená pracoviště - školní jídelnu v domě s pečovatelskou službou a mateřskou školu se svou jídelnou na ulici V zahradách 279. Žáci školy se stravují v budově DPS Kralice nad Oslavou.

Mgr. Olšanová Iva (ředitelka)
  • ZŠ A MŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, základní škola Kralice, mateřská škola Kralice, školní jídelna, jídelníček, školní družina, školní zahrada, zájmové kroužky, pohybový kroužek, anglický kroužek, keramický kroužek, dětský karneval, zápis do 1. ročníku, kontakt, rozvrhy, fotogalerie