ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA Rouchovany

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany, 675 57 Rouchovany 131 je plně organizovanou školou, jejím zřizovatelem je Obec Rouchovany. Škola má právní subjektivitu od roku 1993, do sítě škol byla zařazena v roce 1996. Od roku 2003 je pod právní subjektivitu ZŠ začleněna rovněž MŠ. V roce 2006 byl změněn původní název škola "Základní škola T. G. Masaryka Rouchovany, okres Třebíč" na nový název "Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany". Škola je spádovou školou pro okolní obce - Šemíkovice, Přešovice, Radkovice a Rešice. Do školy dojíždějí také žáci z Tavíkovic. Ve školním roce 2015/2016 se v základní škole vzdělává 112 žáků, mateřskou školu navštěvuje 50 dětí. V ZŠ je 9 tříd /v každém ročníku jedna třída/, v MŠ jsou děti rozděleny do dvou tříd. Při ZŠ a MŠ pracuje Spolek rodičů v čele s předsedkyní Radomírou Ludvíkovou. Odkaz: Spolek rodičů při ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Rouchovany, z.s.

47438371 ARES
DIČ CZ47438371
Vznik 1992
Mobily 724 930 832
Ing. Mittnerová Jana (ředitelka)
Lenka Závadská (vedoucí uč. ZŠ)
  • základní škola T. G. Masaryka Rouchovany, ZŠ Rouchovany, MŠ Rouchovany, základní škola Třebíč, mateřská škola Třebíč, základní vzdělání, školní družina, zájmová činnost, zájmové kroužky, logopedie, dyslektický kroužek, folklorní kroužek, školní jídelna, jídelníček, DFS Rouchováček, projekty školy, Dílny ZŠ Rouchovany, Ovoce a zelenina do škol, fotogalerie, kontakty, dětský folklorní soubor, škola lyžování, škola nanečisto