Detail firmy

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

Základní a mateřská škola na Bartuškově ulici v Třebíči Borovině se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytnout co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Pro žáky sportovně nadané se zřizuje sportovní třídy zaměřené na fotbal, gymnastiku a plavání. Kromě běžných a sportovních tříd je ZŠ Bartuškova jedinou školou v okrese Třebíč, která zřizuje specializované třídy pro žáky s poruchami učení. Výuka v těchto třídách probíhá podle stejného vzdělávacího programu jako v běžných třídách, nejvyšší počet žáků je 12, což zaručuje individuální přístup ke všem dětem dle jejich potřeb. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků. Součástí školy je školní družina a školní klub a jedno oddělení mateřské školy pro děti od tří do šesti let. Na škole úspěšně oracuje Žákovský parlament, který úzce spolupracuje se Studentským parlamentem města Třebíče. O svědomité a zodpovědné práci vyučujích svědčí i dlouhodobé velmi dobré výsledky při přijímání žáků 9. ročníku na střední školy. Od září 2005 má škola i své Školní poradenské pracoviště, které tvoří školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně a metodička prevence. Významným úspěchem je zařazení školy do sítě Škol podporujících zdraví. Škola se velice aktivně zapojuje do mnoha projektů, díky kterým se daří neustále zkvalitňovat a modernizovat výuku, zajišťovat profesionální růst všech pedagogických pracovníků a pořizovat nejmodernější techniku. Snahou školy je vytvořit pro všechny žáky a zaměstnance příjemné a pohodové prostředí.

Web: www.zsbartuskova.cz


Adresa

Kontakt

Další údaje

Certifikát

Ověřeno
Bartuškova 700/20, 674 01
Třebíč-Borovina

Otevírací doba

dnes 6:00 - 16:00

  • Pondělí 6:00 - 16:00
  • Úterý 6:00 - 16:00
  • Středa 6:00 - 16:00
  • Čtvrtek 6:00 - 16:00
  • Pátek 6:00 - 16:00
  • Sobota Zavřeno
  • Neděle Zavřeno
Zobrazit celý týden
Tel:
+420 568 850 227
Mobil:
+420 731 178 711
Email:
skola@zsbartuskova.cz
IČ:
60418591 - ARES
DIČ:
CZ60418591
Vznik:
1962

Kontaktní osoby

Mgr. Leoš Šeda ředitel školy seda@zsbartuskova.cz
Mgr. Josef Ondráček zástupce ředitele pro 1. stupeň +420 731 178 711 ondracek@zsbartuskova.cz
Mgr. Hana Trnková zástupce ředitele pro 2. stupeň +420 568 850 274 trnkova@zsbartuskova.cz
Dáša Karasová vedoucí jídelny +420 568 850 228
Mateřská škola +420 568 851 831 skolka@zsbartuskova.cz

Mapa


Náhled webu - www.zsbartuskova.czObory


Klíčová slova

základní škola, mateřská škola, základní informace, vybavení školy, zdravá škola, škola podporující zdraví, školní poradenské pracoviště, školní družina, školní klub, školní zahrada, žákovský parlament, rada školy, environmentální výchova, virtuální prohlídka, plány školy, informace o výuce, specializované třídy, dyslexie, dysgrafie, sportovní třídy, fotbal, sportovní gymnastika, plavání, tenisový kurt, krytý bazén, zájmová činnost,zájmové kroužky, poruchy učení, ovoce do škol, plavecký výcvik, inkluze

<< zpět na seznam nalezených firem