Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700, je škola se sportovním zaměřením. Součástí školy jsou sportoviště, školní jídelna, školní družina a školní klub. Ve škole se nacházejí specializované třídy pro děti s poruchami učení.

60418591 ARES
DIČ CZ60418591
Vznik 1962
Telefony 568 850 227
Mgr. Leoš Šeda (ředitel školy)
Mgr. Josef Ondráček (zástupce ředitele pro 1. stupeň)
Mgr. Hana Trnková (zástupce ředitele pro 2. stupeň)
Dáša Karasová (vedoucí jídelny)
  • základní škola, mateřská škola, základní informace, vybavení školy, zdravá škola, škola podporující zdraví, školní poradenské pracoviště, školní družina, školní klub, školní zahrada, žákovský parlament, rada školy, environmentální výchova, virtuální prohlídka, plány školy, informace o výuce, specializované třídy, dyslexie, dysgrafie, sportovní třídy, fotbal, sportovní gymnastika, plavání, tenisový kurt, krytý bazén, zájmová činnost,zájmové kroužky, poruchy učení, ovoce do škol, plavecký výcvik, inkluze
  • Základní škola se nachází v krásné a klidné části města nad Libušiným údolím. 

    Škola podporuje zdraví svých žáků a přináší rozšířenou výuku tělesné výchovy.

    Pro sport je vybavena novým sportovním areálem s umělým povrchem (fotbalové hřiště, hřiště na basketbal a volejbal), tenisovými kurty, plaveckým bazénem, 2 tělocvičnami, gymnastickým sálem a posilovnou.

    V areálu školy se také nachází dětské dopravní hřiště

    Výuka probíhá v multimediálních učebnách, odborných učebnách a počítačových učebnách.