ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Třebíč

Základní umělecká škola patří s počtem 1525 žáků mezi největší základní umělecké školy v České republice. Nabízíme zaměření na výtvarný obor, hudební obor, taneční obor a literárně dramatický obor. Pořádáme velký počet společenských akcí a prestižních soutěží.

Jiří Suchánek (ředitel)
Jaromír Janata (zástupce ředitele)
Eva Vaňková dipl. um. (zástupkyně ředitele)
  • Základní umělecká škola, základní škola Třebíč, ZUŠ Třebíč, umělecké vzdělání Vysočina, výtvarný obor, výtvarná tvorba, Národní přehlídka výtvarného oboru, kalendář město Třebíč, výstavy, vernisáže, hudební obor, hra na klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, housle, violu, sborový a sólový zpěv, Koncert děti dětem, taneční obor, klasický tanec, současný tanec, lidový tanec, literárně dramatický obor, příprava k talentovým zkouškám, výchovné koncerty, ZUŠ OPEN, dechové nástroje, Akademie pro seniory