Základní škola a mateřská škola Sněžné

Základní a mateřská škola.

75021412 ARES
Vznik 2003
Telefony 566 664 270
Mgr. Matějů Věra (ředitelka)
Mgr. Eva Štegnerová (výchovná poradkyně)
Michaela Bukáčková (vychovatelka)
Iveta Horváthová (účetní)
  • základní škola, mateřská škola, Sněžné, školní jídelna, výdej a cena obědů, organizace školního roku,školní družina, tělocvična, školní vzdělávací program,základní vzdělání, rozvrhy,kroužky,kroužek stolního tenisu a anglického jazyka,florbalový,gymnastický a dramatický kroužek,cvičení na míčích,školní časopis,školská rada,práce a úspěchy žáků,olympiáda,matematická soutěž Klokan,atletický čtyřboj,zápis dětí do 1.ročníku a do MŠ,recitační přehlídka,Sněženská hlava