Římskokatolická farnost Pacov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. První kostel v Pacově vzniká v průběhu 13. století, kdy bylo pod hradem asi z 12. století, založeno i město. Jádro dnešní kamenné stavby, orientované k severovýchodu, pochází až ze století následujícího. Nejprve byl vystavěn pětiboký presbytář a obvodové zdi lodi i s portály. Na jihozápadní nároží byla umístěna štíhlá věž, sloužící snad od počátku též jako tresor pro uchovávání chrámového pokladu. Hlavní portál na jižní straně pochází z doby kolem roku 1380.

60860944 ARES
Vznik 1994
Telefony 561 110 812
Mobily 739 013 592
  • církve, farnost Pacov, farnost Cetoraz, farnost Zhoř, farnost Pošná, farnost Velká Chýška, římskokatolická farnost Pacov, aktuální pořad bohoslužeb, farní charita Pacov, kontakty farnost Pacov, kostely farnosti, nedělní liturgie, téma týdne, liturgický kalendář, výuka náboženství, fotogalerie, bohoslužby Pacov, aktuality farnost Pacov,