Arboristika – Jižní a Západní Čechy

Arboristika je vědní obor, který se zabývá komplexní péčí o dřeviny rostoucí v městském prostředí jako jsou solitéry, památné stromy, aleje, parky nebo zahrady. Pečuje o všechny dřeviny rostoucí mimo les. Přehled arboristů v lokalitě Jižní a Západní Čechy.

1–10 firem z 19 nalezených Filtry

1Zahrady Laurus s.r.o.

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Hybrálec 5, Jihlava
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná Ověřená

Zabýváme se návrhy soukromých zahrad, menších sadovnických úprav, budováním i osazováním skalek a jezírek. Především se věnujeme samotnému projektování, děláme koupací jezírka, realizace zahrad a veřejné zeleně, zelené střechy, terénní úpravy a dřevěné terasy. Vlastníme drobné stavební a…

2Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

U Solivárny 2004/2, Karlovy Vary
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná Ověřená

Provádíme správu hřbitovů a lázeňských parků. Zaměřujeme se na údržbu zeleně a sadové úpravy, výsadbu záhonů, řezání a kácení stromů, údržbu a instalaci mobilní zeleně, údržbu dětských hřišť a údržbu komunikací. Provozujeme kompostárnu a sběrný dvůr.

3FIK s.r.o.

Nabízíme sanace železobetonových konstrukcí, poskytnutí výškových prací, udržbu veřejné zeleně v nepřístupných místech. Věnujeme se především kácení stromů, rizikovému kácení a provádíme bezpečnostní řezy a vazby. Zpracujeme a odvezeme dřevní hmotu.

4Pavel Kosík, DiS.- Green Planet

Rozkoš 187, Světlá nad Sázavou
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Okrasné rosliny, jehličnany, keře, trvalky, skalničky, traviny. Zahrádkářské potřeby. Návrhy, realizace zahrad. Údržby zeleně.

5Robert Kohout

Arboristika, rizikové kácení stromů, údržba a ořez stromů, hodnocení stromů.

6Eko-les rekultivační, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zakládání vegetačních prvků, revitalizace krajiny a projektové a inženýrské činnosti. Arboristika - odborná péči o dřeviny. Ozeleňování ploch technologií Intervert VI.

7ARBORES CZ s.r.o.

Firma specializující se na péči o zeleň, služby v lesnictví, zakládání a údržbu krajinné a firemní zeleně. Realizace a údržba sadových a krajinářských úprav, arboristiku, rizikové kácení a vypracováním soudně znaleckých posudků v oblasti oceňování trvalé zeleně v intravilánu měst a obcí ve volné…

8PROSTROM Bohemia s.r.o.

Na Dílcích ul., Plzeň
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Společnost zaměřená na zahradnické služby - poskytování inženýrské a konzultační činnosti, arboristika - ošetření památných stromů, kácení, sadové a parkové úpravy a kompletní údržba zeleně.

9Jukl Karel1 pobočka

Skviřín 26, Bor Bezdlužná

Zabýváme se kácením stromů v rizikovém prostředí, strom je po částech rozebírán od koruny směrem dolů. Dále také péčí o zeleň- Památné stromy vyžadují specifickou péči. Jsou to stromy chráněné státem a proto i zásahy na něm jsou více sledovány.

10Petr Čada, DiS.

Horní dvory 24, Cheb
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Služby v oblasti arboristiky a zahradní tvorby. Realizujeme a plánujeme zahrady, zabýváme se údržbou zeleně.


Firmy v dalších lokalitách


Arboristika v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

Arboristika se rozděluje na teoretickou a realizační arboristiku. Teoretická arboristika se věnuje hodnocení dřevin pomocí dendrologických metod a postupů. Realizační arboristika se zabývá prováděním zásahů na dřevinách. Při arboristických pracích se používá speciální arboristické vybavení

Arboristické práce

Řez stromůjedná se o údržbu stromů vhodným druhem řezu, který zajistí jejich bezpečnost a dlouhé setrvání. Vhodný řez se vybírá podle druhu, stáří a aktuálního stavu stromu. 

  • Výchovný řez – provádí se u mladých stromů, kdy se tvaruje budoucí dospělý strom. Provádí se u stromů, které jsou do 10 až 20 let po výsadbě. 
  • Zdravotní řez – slouží pro zajištění co nejlepšího zdravotního stavu stromu do budoucnosti. Provádí se zejména ve vegetačním období. Při řezu se odstraňují suché, poškozené, nebezpečné a křížící se větve.
  • Bezpečnostní řez – jeho cílem je bezpečnost stromu. Využívá se při odstraňování aktuálních problémů, např. po vichřici. Odstraňují se větve, u kterých hrozí pád.
  • Redukční řez – používá se ke zmenšení koruny stromů. Jedná se o redukci lokální nebo obvodovou, která slouží k odlehčení stromu a zajištění větší provozní bezpečnosti.

Rizikové kácení stromů – používá se v případech, kdy stromu už nelze nijak pomoci. Strom se kácí po částech nebo je pokácen celý. Ke kácení se používá stromolezecká technika. 

Výsadby stromů – sazenice stromů se vysazují do volné krajiny, zahrad a parků ve formě solitérů nebo stromořadí. 

Ošetřování přestárlých stromů – přestárlé neboli senescentní stromy se ošetřují kvůli bezpečnosti i ekologické funkci, jelikož jsou domovem pro mnoho organismů.

Odborné posudky – slouží k posouzení zdravotního stavu stromu a perspektivy stromu.