Finanční úřady – Jižní a Západní Čechy

Finanční úřady spolu s Generálním finančním ředitelstvím a Odvolacím finančním ředitelstvím jsou orgány Finanční správy České republiky. Přehled finančních úřadů v lokalitě Jižní a Západní Čechy.

1–10 firem z 23 nalezených Filtry

1Město Pelhřimov1 pobočka

Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Pelhřimov, město rekordů a kuriozit, se právem nazývá „Bránou Vysočiny“ pro své umístění na okraji Českomoravské vrchoviny. K zajímavým památkám patří historické náměstí s měšťanskými domy, vstupní brány a několik kaplí a kostelů. Rodiny s dětmi ocení Muzeum Vysočiny, Muzeum strašidel nebo…

2Město Habry

Žižkovo nám. 66, Habry
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná

První písemná zpráva pochází z roku 1101. Město se nachází v nadmořské výšce 468 metrů. Na území žije 994 obyvatel.

3Finanční úřad pro Kraj Vysočina215 poboček

Tolstého 1455/2 , Jihlava
Otevřeno od 8:00

Finanční úřad vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, vybírá a vymáhá peněžitá plnění, které uložily orgány finanční správy. Dále vykonává…

4Finanční úřad pro Plzeňský kraj215 poboček

Hálkova 14, Plzeň
Otevřeno od 8:00

Finanční úřad vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné…

5Finanční úřad pro Jihočeský kraj215 poboček

Finanční úřad vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné…

6Regio Consulting s.r.o.1 pobočka

Poskytujeme služby v rámci čerpání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů. Připravujeme projektové dokumentace. Zajistíme podání žádosti o dotaci. Poskytujeme konzultace a plný servis při koupi a prodeji zemědělských budov.

7ecc ECOCARE spol. s r.o.

Naše firma chce být Vaším spolehlivým partnerem a to jak v ekonomicko-hospodářských, tak i daňově technických optimalizacích Vašeho podniku. Nabízíme Vám spolehlivé, prvotřídní a individuální přístupy řešení. Ručíme za profesionalitu a diskrétnost, impulzy pro stoupající kvalitu života našich…

8Obecní úřad Hlupín

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

9Oblastní Charita Ostrov1 pobočka

Lidická 1036, Ostrov Bezdlužná

Již od roku 1994 pomáháme lidem v nouzi. Nabízíme denní stacionář i domov pokojného stři pro seniory. Naší organizaci můžete kdykoliv podpořit a to nejen finančně. Pro finanční příspěvky platí vždy daňové zvýhodnění.

10Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s.

Naše sdružení předkládá návrhy strategie a koncepce rozvoje regionu, návrhy na využití finančních prostředků určených na obnovu regionu. Dále rozvíjíme zdravotnické služby, rekultivaci životního prostředí.


Firmy v dalších lokalitách


Finanční úřady v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

Činnost finančního úřadu

 • Vykonává správu daní.
 • Provádí řízení o správních deliktech.
 • Převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu.
 • Přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající.
 • Vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy.
 • Vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.
 • Vykonává finanční kontrolu.
 • Vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty.
 • Vykonává kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.
 • Přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.
 • Vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek.
 • Vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní.

Finanční úřady