Zájmové spolky, sdružení – Jižní a Západní Čechy

391–400 firem z 521 nalezených Filtry

391Tělovýchovná jednota Sokol Šebetov, o.s.

Zjišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií.

392Okresní sdružení hasičů ČMS Cheb

Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných událostech.

393MAS Kraj živých vod, z.s.

Sdružujeme obce slavkovského venkova. Zajišťujeme památkovou péči, opravujeme a obnovujeme drobné památky. Pořádáme každoroční akci s názvem Den živých vod. Staráme se o údržbu pramenů a lesů.

394Myslivecký spolek Třebeň z.s.

Myslivecké sdružení pořádá hony a vykonává mysliveckou činnost.

395ŠKOLY PRO AFRIKU

Naše sdružení zajišťuje finanční, technickou a poradenskou pomoc při zachování kulturního dědictví Tanzánie prostřednictvím výstavby školy.

396Metodik.cz

Poskytování pomoci při zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky ve školách.

397Smrčinský spolek

Sdružení se zaměřením na vlastivědné a přírodovědné aktivity.

398Goethe v údolí míru

Prameny 19, Prameny Bezdlužná

Sdružování občanů, kteří vyznávají víru svobodných zednářů.

399Sdružení přátel Ašského milíře

Východní 1937, Aš Bezdlužná

Sdružení se zaměřením na stavbu a pálení ašského milíře. Pořádáme kulturní akce, zábavy, dětské tábory a další.

400U nás v Chebu o.s.

Sdružení se věnuje problematickým kauzám v Chebu zejména s ohledem na možný střet zájmů, korupční a neprofesionální jednání úředníků města.


Zájmové spolky, sdružení – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Zájmové spolky, sdružení v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis