Eroze půdy, půdní eroze – Jižní a Západní Čechy

Půda je jedním z nejcennějších bohatství každé země. Je to velice pomalu obnovující se přírodní zdroj a základ zemědělského hospodaření. Půdu však ohrožuje celá řada procesů, mezi které patří i eroze. Firmy zabývající se erozí půdy v lokalitě Jižní a Západní Čechy.

1–3 firem z 3 nalezených Filtry

1VODOHOSPODÁŘSKÉ a KRAJINOTVORNÉ PROJEKTY – Ing. Tomáš SOBOTKA

4.0
★★★★★
★★★★★
(18)
Hradecká 518, Telč - Staré Město Bezdlužná

Nabízíme provedení projektových, inženýrských prací v oblasti vodohospodářských staveb. Zabezpečíme projekty rybníků, protipovodňových úprav řek, ochranu proti erozi. Projektová dokumentace. Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly. Stavební dozor, revitalizace vodních staveb.

2Ing. Jíra Jindřich

U Stínadel 1316, Pelhřimov
Otevřeno do 15:00
Bezdlužná

Projektování pozemkových úprav. Specializujeme se na zpracování projektů komplexních pozemkových úprav. Provádíme posouzení erozní ohroženosti pozemků a návrh opatření. Služby v oblasti přípravy digitálních mapových podkladů. V oblasti Komplexních pozemkových úprav úzce spolupracujeme s…

3AMET-GEO, s.r.o.

Pivovarská 98, Rokycany
Otevřeno do 15:00

Specializujeme se na prodej geosyntetických materiálů -geotextilie, geomříže, geokompozity, geomembrány, gabiony atd. Poskytujeme poradenskou činnost při výběru produktů a instalaci.


Firmy v dalších lokalitách


Eroze půdy, půdní eroze v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

Eroze půdy je do značné míry přirozený proces, který zahrnuje rozrušování půdního povrchu, transport a sedimentaci uvolněných půdních částic. Dochází k němu působením vody, větru, sněhu, ledu a dalších erozních činitelů. 

Druhy eroze

Podle činitele, který způsobuje vznik eroze, se eroze rozlišuje na vodní, větrnou, sněhovou, ledovcovou, zemní a antropogenní. Tyto druhy eroze se mohou vyskytovat samostatně nebo v kombinaci. Největší škody celosvětově způsobuje eroze vodní a větrná. Proti vodní a větrné eroze je možné aplikovat řadu protierozních opatření, které se rozdělují do třech skupin, a to na organizační, agrotechnická a technická opatření. 

Vodní eroze

Způsobuje ji destrukční činnost deště, při kterém dochází k rozrušování půdního povrchu, transportu půdních částic na jiné místo a jejich následnému usazování. Rozlišují se dva druhy vodní eroze, a to normální (geologická) a zrychlená (působením člověka) eroze. 

Větrná eroze

Způsobuje ji vítr, který působí na povrch půdy svou mechanickou silou. Rozrušuje půdní agregáty a uvolňuje půdní částice, které uvádí do pohybu a dále je přenáší na různou vzdálenost. 

Následky eroze

  • Degradace půdy – pokles kvality a produkční schopnosti půdy
  • Změna fyzikálních a chemických vlastností půdy – změna struktury a pórovitosti, nižší obsah minerálních látek
  • Pronikání chemických látek do vodních zdrojů 
  • Přenos a ukládání uvolněných půdních částic