Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.

Gymnázium se zaměřením na živé jazyky a se všeobecným zaměřením.Škola nabízí studium ve čtyřletém, šestiletém a osmiletém studijním oboru. Sídlem školy je husitské město Tábor.

Mgr. Komzáková Věra (jednatel)
Mgr. Švadlenová Markéta (ředitel)
Renata Vojáková (sekretářka)
Mgr. Pavel Samec (zástupce ředitele)
  • gymnázium, výuku jazyků, soukromé gymnázium, student, učitel, rodič, zájemce o studium, návštěvník nadace, bakaláři, procvičování učiva a doučování, učební plány, školní výchovný poradce, základní škola při tsg, studium v šestiletém oboru, studium ve čtyřletém oboru, studium v osmiletém oboru, gymnázium se všeobecným zaměřením, gymnázium se zaměřením na živé jazyky, táborské soukromé gymnázium, jazykové zkoušky, jazykové certifikáty