Gymnázia – Jižní a Západní Čechy

Gymnázia jsou školy se všeobecným zaměřením, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou. Gymnázia se rozdělují na osmiletá gymnázia, šestiletá gymnázia a čtyřletá gymnázia. Přehled gymnázií v lokalitě Jižní a Západní Čechy.

1–10 firem z 73 nalezených Filtry

1Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, P.O.

4.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Lidická 455/40, Karlovy Vary -… Bezdlužná Ověřená

Provozujeme střední pedagogickou školu, gymnázium s TV a VOŠ pedagogickou. Nabízíme vzdělání v programech Gymnázium, Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a Sociální pedagogika. Více informací o naší škole a přijímacím řízení naleznete našem webu.

2Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Pionýrská 1370, Tachov Bezdlužná Ověřená

Gymnázium, Tachov nabízí všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy. Specifikem vlastního školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů v různých ročnících a zaměření (přírodovědné, humanitní). Škola sídlí v budově, která byla pro účel…

3Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola…4 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou Bezdlužná

Státní vyšší odborná škola. Obory řízení sklářské, keramické výroby, řízení výroby zpracování kamene.

4Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou7 poboček

3.4
★★★★★
★★★★★
(3)
Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou
Otevřeno do 14:30
Bezdlužná

Gymnázium, strojnická SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Nabízíme studentům účast na zahraničním vzdělávacím programu ERASMUS a…

5Gymnázium Pelhřimov1 pobočka

4.8
★★★★★
★★★★★
(9)
Jirsíkova 244, Pelhřimov Bezdlužná

Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. 408 žáků v 16 třídách. Příprava především pro studium na vysokých školách, ale také pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech.

6Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice3 pobočky

4.4
★★★★★
★★★★★
(6)
Tyršova 365, Moravské Budějovice Bezdlužná

Škola má více než stoletou tradici. Poskytujeme kvalitní vzdělávací služby, o čemž svědčí zájem uchazečů o studium, vysoká úspěšnost absolventů při studiu na vysokých školách, velmi dobré výsledky centrálních testů Maturita nanečisto, velmi dobré hodnocení Českou školní inspekcí a zejména velmi…

7Biskupské gymnázium1 pobočka

Církevní všeobecné čtyřleté a víceleté gymnázium. Speciální důraz na výuku cizích jazyků, spolupráce se zahraničními lektory.

9Gymnázium Žďár nad Sázavou1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(12)
Neumannova 1693/2, Žďár nad Sázavou Bezdlužná

Nová škola, noví lidé, nové podmínky a metody práce. Přesto stále totéž gymnázium, které před padesáti lety vzniklo a k jehož tradici se hlásí.V současné době se snaží navázat na to nejlepší z tradice školy. Hlavní důraz klade učitelský sbor na kvalitní a zodpovědnou přípravu studentů ke studiu na…

10Gymnázium Havlíčkův Brod

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Štáflova 2063, Havlíčkův Brod Bezdlužná

Gymnázium Havlíčkův Brod je všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů. Škola nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na…


Gymnázia – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Gymnázia v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

Studium na gymnáziu má široký všeobecně vzdělávací charakter. Cílem gymnázií není předat žákům co největší objem poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti dále rozvíjet. 

Obory gymnázií

  • 79-41/K-41 čtyřleté gymnázium 
  • 79-42/K-41 čtyřleté gymnázium se sportovní přípravou 
  • 79-41/K-61 šestileté gymnázium 
  • 79-42/K-61 šestileté gymnázium se sportovní přípravou 
  • 79-41/K-81 osmileté gymnázium 
  • 79-42/K-81 osmileté gymnázium se sportovní přípravou 

Na čtyřleté gymnázium nastupují žáci po ukončení 9. ročníku základní školy. Na šestileté gymnázium nastupují žáci po ukončení 7. ročníku základní školy a na osmileté gymnázium nastupují žáci po ukončení 5. ročníku základní školy. 

Šestiletá a osmiletá gymnázia se rozdělují na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupeň tvoří první dva ročníky šestiletého gymnázia nebo první čtyři ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň tvoří poslední čtyři ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia.

Maturitní zkouška

Studium na gymnáziu se zakončuje maturitní zkouškou, která se skládá ze společné a profilové části. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk, nebo matematika. Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a další 2 předměty podle rámcového vzdělávacího programu. Úspěšní absolventi maturitní zkoušky získají vysvědčení o maturitní zkoušce

Uplatnění absolventů gymnázií

Absolventi gymnázií mají předpoklady pro pokračování ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v různých oborech. Po celou dobu studia na gymnáziu jsou připravováni na vstup do další úrovně vzdělávání.